Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Lektionsförslag

Landguiden används mycket i svenska skolan och är ditt unika SO-verktyg. Här finns uppdaterad och heltäckande information om alla världens länder, organisationer och konflikter.

Tillsammans med vårt Statistikverktyg och Kalendariet under Aktuell politik kan du göra verkliga fördjupningar och egna analyser av förhållandena i olika länder.

Landguiden kan användas av elever i alla åldrar, från lågstadium till gymnasiet. Under fliken Om Landguiden kan du se instruktionsfilmer.

Nedan hittar du förslag på hur du kan använda Landguiden i din undervisning på högstadie- respektive gymnasienivå.

Lektionsmaterialet är framtaget av pedagoger och knyter an till läroplanen. Du kan själv enkelt anpassa dem till en dagsaktuell fråga eller konflikt som du vill att eleverna ska jobba med.

 

Lektionsmaterial för högstadiet
Resan
Jämföra länder 

Lektionsmaterial för gymnasiet
Aktuella väpnade konflikter
Internationella organisationer 

Läs här om hur Jenny Petersson, Skånhällaskolan i Mölndal, använder Landguiden i sin undervisning.

Har du fler bra idéer får du gärna skicka in dem. Mejla oss: info@ui.se