Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Världsbanken

Fullständigt namn: Världsbanken/World Bank

Grundad år: 1944

Syfte: att minska fattigdomen i världen genom att låna ut pengar till utvecklingsprojekt och ge tekniskt stöd till utvecklingsländer.

Medlemmar: 188 länder (alla utom Andorra, Kuba, Liechtenstein, Monaco, Nordkorea, Taiwan och Vatikanstaten)

Högste ledare: ordförande Jim Yong Kim (2012–)

Aktuella frågor: Världsbanken arbetar för att uppnå FNs millenniemål, som bland annat innebär att fattigdomen ska halveras till år 2015. Klimatfrågan har samtidigt alltmer kommit i fokus. Mat- och bränslekrisen med kraftigt höjda priser innebar ett bakslag under 2008. I början av 2009 framstod den internationella finanskrisen, som började i industrivärlden, alltmer som ett hot mot världens fattigaste.

Till toppen av sidan

Världsbanken