Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Unesco

Allmänt


Fullständigt namn: FN:s organ för internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Grundad år: 1945

Syfte: att skapa förutsättningar för fred genom internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och massmedier.

Medlemmar: 192 länder är medlemmar, dvs alla världens länder utom Vatikanstaten, Taiwan och Kosovo. (Unesco självt anger antalet till 193 då man räknar in Cook-öarna som medlemstat)

Högste ledare: generaldirektör Irina Bokova (2009-)

Aktuella frågor: insatser för läs- och skrivkunnighet, forskning, press- och informationsfrihet, skydd för världens kultur- och naturarv med mera.

Till toppen av sidan

Unesco