Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Nordiskt samarbete

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är regionens främsta organ för samarbetet över nationsgränserna. Eftersom dessa organ samverkar i hög grad har de lagts under samma rubrik i denna databas.

Grundad år: Nordiska rådet år 1952; Nordiska ministerrådet 1971

Syfte: att främja samarbete mellan de nordiska länderna

Medlemmar Nordiska rådet: 87 parlamentariker från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige, Åland

Medlemmar Nordiska ministerrådet: ministrar från de fem nordiska ländrna samt representanter för Grönland, Färöarna och Åland

Högste ledare i Nordiska rådet:Henrik Dam Kristensen

Högste ledare i Nordiska ministerrådet: generalsekreterare: Dagfinn Höjbråten

Aktuella frågor: ekonomi, näringsliv, utbildning, forskning, kultur, medier, lag och rätt, miljö och natur, välfärd och jämställdhet, utrikespolitiskt samarbete

Till toppen av sidan

Nordiskt samarbete