Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Sociala förhållanden

Tyskland har ett väl utbyggt socialförsäkringssystem, så generöst att det har blivit en tung belastning för staten. I takt med att den arbetsföra befolkningen minskar medan pensionärerna blir fler har ett antal förändringar skett för att hålla kostnaderna nere.

Till toppen av sidan

Dela |

Sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet - per 1000 födslar 3 (2012)
Andel HIV-smittade - procent 0,2 (2012)
Andel HIV-smittade bland unga kvinnor - procent 0,1 (2012)
Andel HIV-smittade bland unga män - procent 0,1 (2012)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP - procent 8,6 (2012)
Offentliga utgifter för hälsovård per person - US dollar 4 683 (2012)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten - procent 100,0 (2012)
Andel kvinnor i parlamentet - procent 36,5 (2013)
Post Värde
Andel kvinnor i parlamentet - (2013) procent 36,5
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten - (2012) procent 100,0
Offentliga utgifter för hälsovård per person - (2012) US dollar 4 683
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP - (2012) procent 8,6
Andel HIV-smittade bland unga män - (2012) procent 0,1
Andel HIV-smittade bland unga kvinnor - (2012) procent 0,1
Andel HIV-smittade - (2012) procent 0,2
Spädbarnsdödlighet - (2012) per 1000 födslar 3