Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Naturtillgångar & energi

I Tyskland finns endast begränsade mängder naturtillgångar med ett undantag: landets reserver av kol är de största inom EU. Stenkol finns främst i Ruhrområdet och i Saarland, brunkol bland annat i Sachsen. Dessutom förekommer kommersiell utvinning av salt och pottaska (kaliumkarbonat). Produktionen av olja och naturgas i Nordsjön och Niedersachsen är ytterst liten jämfört med vad som importeras.

Till toppen av sidan

Dela |

Naturtillgångar & energi

Energianvändning per person - kilo oljeekvivalenter 3 874 (2013)
Elkonsumtion per person - kilowattimmar, kWh 7270 (2012)
Utsläpp av koldioxid totalt - tusen ton 729 458 (2011)
Utsläpp av koldioxid per invånare - ton 8,92 (2011)
Post Värde
Utsläpp av koldioxid per invånare - (2011) ton 8,92
Utsläpp av koldioxid totalt - (2011) tusen ton 729 458
Elkonsumtion per person - (2012) kilowattimmar, kWh 7270
Energianvändning per person - (2013) kilo oljeekvivalenter 3 874