Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Naturtillgångar & energi

I Tyskland finns endast begränsade mängder naturtillgångar med ett undantag: landets reserver av kol är de största inom EU. Stenkol finns främst i Ruhrområdet och i Saarland, brunkol bland annat i Sachsen. Dessutom förekommer kommersiell utvinning av salt och pottaska (kaliumkarbonat). Produktionen av olja och naturgas i Nordsjön och Niedersachsen är ytterst liten jämfört med vad som importeras.

Till toppen av sidan

Dela |

Naturtillgångar & energi

Totalt energiproduktion - tusen ton oljeekvivalenter 124 194 (2011)
Energianvändning per person - kilo oljeekvivalenter 3 811 (2011)
Elkonsumtion per person - kilowattimmar, kWh 7081 (2011)
Utsläpp av koldioxider totalt - tusen ton 745 384 (2010)
Utsläpp av koldioxid per invånare - ton 9,11 (2010)
Post Värde
Utsläpp av koldioxid per invånare - (2010) ton 9,11
Utsläpp av koldioxider totalt - (2010) tusen ton 745 384
Elkonsumtion per person - (2011) kilowattimmar, kWh 7081
Energianvändning per person - (2011) kilo oljeekvivalenter 3 811
Totalt energiproduktion - (2011) tusen ton oljeekvivalenter 124 194