Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Naturtillgångar och energi

Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft. Energikonsumtionen är hög men användningen av fossila bränslen är förhållandevis låg. Vattenkraften samt kärnkraft och biobränslen har möjliggjort en minskning av oljeimporten.

Sverige är den enda stora järnmalmsexportören i EU och står för ett par procent av produktionen i världen. Även tillgångarna av koppar, bly, zink, guld, silver och uran hör till de största inom EU. Uranbrytning förekommer dock inte. Landet är också en av de större exportörerna av papper, pappersmassa och trävaror i världen.

Gruvnäringen har spelat en stor roll i svensk historia i århundraden. I Bergslagen hade Sala silvergruva sin glansperiod under 1500-talet, och Falu koppargruva producerade mest under 1600-talet. Järnmalmen i Bergslagen var också viktig. Dagens svenska gruvindustri finns i huvudsak i Norrland och domineras av två bolag. Statliga LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag) bryter järnmalm i Kiruna-Malmberget. Boliden AB utvinner främst koppar och zink, i Aitik i norra Lappland samt i Skelleftefältet och i Garpenberg i Dalarna.

Det kalla klimatet, en elkrävande industri och de långa avstånden bidrar till att Sverige har en hög energikonsumtion. Användningen av förnybar energi är relativt hög, drygt en tredjedel, medan användningen av fossila bränslen är låg i ett internationellt perspektiv. Sverige strävar sedan 1970-talet efter att minska beroendet av olja, och dess andel av den totala energiåtgången har sedan dess minskat från två tredjedelar till en tredjedel. I dag används oljan i huvudsak inom transportsektorn, medan industrin till stor del använder biobränsle och värmeproduktionen klaras med elvärme och fjärrvärme. I fjärrvärmeanläggningarna används i första hand biobränslen och till viss del fossila bränslen, men även värmepumpar och spillvärme från industrin. Bland biobränslen ingår eldning av sopor, rester från skogsbruk och skogsindustri, samt energigrödor.

Billig vattenkraft var en viktig faktor i Sveriges industriella utveckling och är fortfarande central för elproduktionen. Vattenkraft och kärnkraft svarar tillsammans för nära 90 procent av den totala produktionen. Vindkraften byggs ut i snabb takt och utgjorde cirka 4 procent 2011.

Kärnkraften har länge varit omstridd. Efter en folkomröstning 1980 beslöt riksdagen att alla kärnkraftverk skulle vara helt avvecklade senast år 2010. Efter flera års politiska diskussioner upphävdes det beslutet 1997, men Barsebäcks reaktorer stängdes 1999 och 2005. Återstående tio kärnkraftreaktorer finns i Ringhals på västkusten samt i Forsmark och Oskarshamn vid Östersjökusten. En ny energiuppgörelse träffades 2009 och innebär att befintliga kärnkraftverk får ersättas med nya, dock utan statliga subventioner. 2016 träffades ännu en ny överenskommelse, som innebär att den skatt på kärnkraft som infördes 2000 stegvis ska avskaffas (se Kalendarium).

Elmarknaden avreglerades 1996. Detta ledde inte till lägre elpriser utan tendensen blev istället ett närmande till de högre priserna i omvärlden. Även elskatterna har höjts, och en avgift har tillkommit för att göra förnyelsebara energikällor mer konkurrenskraftiga.

Till toppen av sidan

Dela |

Naturtillgångar och energi

Energianvändning per person - kilo oljeekvivalenter 5 001 (2013)
Elkonsumtion per person - kilowattimmar, kWh 14290 (2012)
Utsläpp av koldioxid totalt - tusen ton 52 145 (2011)
Utsläpp av koldioxid per invånare - ton 5,52 (2011)
Post Värde
Utsläpp av koldioxid per invånare - (2011) ton 5,52
Utsläpp av koldioxid totalt - (2011) tusen ton 52 145
Elkonsumtion per person - (2012) kilowattimmar, kWh 14290
Energianvändning per person - (2013) kilo oljeekvivalenter 5 001