Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Utbildning

Det rumänska utbildningssystemet har varit i djup kris ända sedan kommunistregimens fall. Täta skiften på posten som utbildningsminister och mer än ett dussin reformer av skolsystemet har skapat osäkerhet bland lärare och elever, samtidigt som landets ekonomiska problem har urholkat de statliga utbildningsanslagen.

 

Till toppen av sidan

Dela |

Utbildning

Andel barn som börjar grundskolan - procent 85,8 (2012)
Antal elever per lärare i grundskolan 18 (2012)
Läs- och skrivkunnighet - procent 98,6 (2011)
Läs- och skrivkunnighet kvinnor - procent 98,2 (2011)
Läs och skrivkunnighet män - procent 99,0 (2011)
Läs- och skrivkunnighet bland unga - procent 99,0 (2011)
Utbildningskostnadernas andel av BNP - procent 3,1 (2011)
Utbildningskostnadernas andel av statsbudgeten - procent 8,4 (2012)
Post Värde
Utbildningskostnadernas andel av statsbudgeten - (2012) procent 8,4
Utbildningskostnadernas andel av BNP - (2011) procent 3,1
Läs- och skrivkunnighet bland unga - (2011) procent 99,0
Läs och skrivkunnighet män - (2011) procent 99,0
Läs- och skrivkunnighet kvinnor - (2011) procent 98,2
Läs- och skrivkunnighet - (2011) procent 98,6
Antal elever per lärare i grundskolan - (2012) (ingen enhet) 18
Andel barn som börjar grundskolan - (2012) procent 85,8