Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Sociala förhållanden

Levnadsförhållandena i Rumänien är fortfarande allmänt sett sämre än i de flesta europeiska länder. När hela samhället och ekonomin skulle förändras under 1990-talet sjönk levnadsstandarden från en redan låg nivå. Trots förbättringar under senare år levde ännu 2010 ungefär var femte rumän under fattigdomsgränsen, mätt som en inkomst under 60 procent av landets genomsnitt. De flesta fattiga finns på landsbygden, och medellivslängden är den lägsta inom EU.

Till toppen av sidan

Dela |

Sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet - per 1000 födslar 11 (2013)
Andel HIV-smittade - procent 0,1 (2013)
Andel HIV-smittade bland unga kvinnor - procent 0,1 (2013)
Andel HIV-smittade bland unga män - procent 0,1 (2013)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten - procent 87,7 (2008)
Andel av befolkningen som har tillgång till avlopp - procent 79,1 (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP - procent 5,3 (2013)
Offentliga utgifter för hälsovård per person - US dollar 504 (2013)
Andel kvinnor i parlamentet - procent 13,5 (2014)
Post Värde
Andel kvinnor i parlamentet - (2014) procent 13,5
Offentliga utgifter för hälsovård per person - (2013) US dollar 504
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP - (2013) procent 5,3
Andel av befolkningen som har tillgång till avlopp - (2015) procent 79,1
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten - (2008) procent 87,7
Andel HIV-smittade bland unga män - (2013) procent 0,1
Andel HIV-smittade bland unga kvinnor - (2013) procent 0,1
Andel HIV-smittade - (2013) procent 0,1
Spädbarnsdödlighet - (2013) per 1000 födslar 11