Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Befolkning & språk

Före kommunismens fall 1989 hade Rumänien med europeiska mått mätt en hög befolkningstillväxt, vilket delvis berodde på det förbud mot aborter som infördes av kommunistregimen. Sedan 1990 har antalet invånare stadigt minskat till följd av sjunkande födelsetal, stigande dödstal och en omfattande emigration. Det är främst städernas befolkning som har minskat.

Till toppen av sidan

Dela |

Befolkning & språk

Antal invånare 19 832 389 (2015)
Antal invånare per kvadratkilometer 87 (2014)
Nativitet/födelsetal - per 1000 invånare 9 (2014)
Mortalitet/dödstal - per 1000 invånare 13 (2014)
Befolkningstillväxt - procent -0,4 (2014)
Fertilitetsgrad - antal födda barn per kvinna 1,5 (2013)
Andel invånare i städerna - procent 54,6 (2015)
Andel kvinnor - procent 51,3 (2014)
Förväntad livslängd - år 75 (2014)
Förväntad livslängd för kvinnor - år 79 (2014)
Förväntad livslängd för män - år 72 (2014)
Folkgrupper rumäner 88,6 %, ungrare 6,5 %, romer 3,3 %; därutöver små grupper av ukrainare, tyskar, turkar, ryssar, tatarer m fl (folkräkning 2011)
Språk rumänska är officiellt språk, dessutom talas ungerska, romani och många andra språk
Post Värde
Förväntad livslängd för män - (2014) år 72
Förväntad livslängd för kvinnor - (2014) år 79
Förväntad livslängd - (2014) år 75
Andel kvinnor - (2014) procent 51,3
Andel invånare i städerna - (2015) procent 54,6
Fertilitetsgrad - (2013) antal födda barn per kvinna 1,5
Befolkningstillväxt - (2014) procent -0,4
Mortalitet/dödstal - (2014) per 1000 invånare 13
Nativitet/födelsetal - (2014) per 1000 invånare 9
Antal invånare per kvadratkilometer - (2014) (ingen enhet) 87
Antal invånare - (2015) (ingen enhet) 19 832 389