Norge

http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Norge

Geografi

Kungariket Norge ligger i Nordvästeuropa vid Atlanten och Norra Ishavet. Huvuddelen av landet är fjäll och ödemark, knappt en fjärdedel är skogbevuxet och knappt tre procent är uppodlat. De högsta bergen finns i Jotunheimen. Den 265 mil långa kusten är sönderskuren av ett stort antal djupa fjordar, omgivna av berg och fjäll.

Fakta - Geografi

Yta - km2 323 787 (2015)
Tid svensk
Högsta berg Galdhøpiggen (2469 m ö h)
Viktiga floder Glomma
Största sjö Mjøsa
Angränsande land/länder Sverige, Finland, Ryssland
Huvudstad med antal invånare Oslo 647 700 (2015)
Övriga större städer Bergen 275 100, Trondheim 185 000, Stavanger 132 100 (2015)

Klimat

Det norska klimatet påverkas främst av Golfströmmen och är maritimt (inga stora temperaturskillnader mellan årstiderna) med milda vintrar. Temperaturen varierar mellan landets norra och södra delar samt mellan kusten och inlandet. Under vintern kan de längsta fjordarna vara isbelagda. Annars är den västra kusten så gott som isfri ända upp i norr. De inre delarna av landet är som regel täckta av snö under vinterhalvåret.

Fakta - Klimat

Medeltemperatur/dygn Oslo 16 °C (juli), -4 °C (jan)
Medelnederbörd/månad Oslo 90 mm (sept), 36 mm (feb) Bergen 283 mm (sept), 152 mm (feb)

Befolkning & språk

Norge är ett av Västeuropas mest glesbefolkade länder. Hälften av invånarna bor i området kring Oslofjorden i sydöst. Kusterna på Sør- och Vestlandet är också mer tätbefolkade. Befolkningen har traditionellt varit relativt enhetlig med små minoriteter av samer och finnar. På senare år har invandringen ökat.

Fakta - Befolkning & språk

Antal invånare 5 195 921 (2015)
Antal invånare per kvadratkilometer 14 (2014)
Nativitet/födelsetal - per 1000 invånare 12 (2014)
Mortalitet/dödstal - per 1000 invånare 8 (2014)
Befolkningstillväxt - procent 1,1 (2014)
Fertilitetsgrad - antal födda barn per kvinna 1,9 (2013)
Andel invånare i städerna - procent 80,5 (2015)
Andel kvinnor - procent 49,9 (2014)
Förväntad livslängd - år 82 (2014)
Förväntad livslängd för kvinnor - år 84 (2014)
Förväntad livslängd för män - år 80 (2014)
Folkgrupper stor majoritet av norrmän, små grupper av samer och kvener, invandrare och nyanlända från bl a Polen, Sverige och Pakistan
Språk norska (bokmål och nynorsk)

Religion

Kristendomen har troligen bevarat större inflytande i det norska samhället än i det svenska. 1800-talets väckelserörelser i Norge kanaliserades främst inom den evangelisk-lutherska kyrkan, som har kvar aktiva lekmannarörelser, medan frikyrkorna är svagare än i Sverige. Statskyrkan avskaffades 2012.

Utbildning

Grundskolan varar i tio år. Barnen börjar vid sex års ålder och går fyra år i småskolesteget, tre år i mellomsteget och tre år i ungdomssteget. Alla har därefter rätt till tre års gymnasie- eller yrkesutbildning i så kallad videregående skole.

Fakta - Utbildning

Andel barn som börjar grundskolan - procent 99,7 (2013)
Antal elever per lärare i grundskolan 09 (2013)
Utbildsningskostnadernas andel av BNP - procent 7,4 (2012)
Utbildningskostnadernas andel av statsbudgeten - procent 17,5 (2012)

Kultur

Norsk kultur har blivit internationellt känd genom konstnären Edvard Munch (1863–1944), tonsättaren Edvard Grieg (1843–1907), dramatikern Henrik Ibsen (1828–1906) och nobelprisbelönade författare som Sigrid Undset (1882–1949), Knut Hamsun (1859–1952) och Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910).

Massmedier

Pressfrihet är garanterad i grundlagen. Det publiceras cirka 150 dagstidningar och ett sextiotal av dessa kommer ut minst sex dagar i veckan. De flesta tidningar är dock relativt små och lokala. Tidningarna äger gemensamt nyhetsbyrån Norsk telegrambyrå (NTB). Staten ger presstöd.

Fakta - Massmedier

Pressfrihetsindex 08 (2015)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare 117 (2014)
Antal internetanvändare per hundra invånare 96 (2014)

Politiskt system

Norge är en monarki. Regeringen har den verkställande makten och stortinget utgör den lagstiftande församlingen. Stortinget kan inte upplösas mellan valen, som hålls vart fjärde år. Minoritetsregeringar är vanliga; sedan 2013 leder statsminister Erna Solberg (Høyre) en minoritetsregering mellan Høyre och Fremskrittspartiet.

Fakta - Politiskt system

Officiellt namn Kongeriket Norge (bokmål)/ Kongeriket Noreg (nynorsk)/ Konungariket Norge
Statsskick monarki, enhetsstat
Statschef kung Harald V (1991–)
Regeringschef statsminister Erna Solberg (2013–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val Arbeiderpartiet 55, Høyre 48, Fremskrittspartiet 29, Kristelig Folkeparti 10, Senterpartiet 10, Venstre 9, Sosialistisk Venstreparti 7, Miljøpartiet De Grønne 1 (2013)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val Arbeiderpartiet 64, Fremskrittspartiet 41, Höyre 30, Sosialistisk Venstreparti 11, Senterpartiet 11, Kristelig Folkeparti 10, Venstre 2 (2009)
Valdeltagande 78 % i stortingsvalet 2013
Kommande val stortingsval i september 2017

Äldre historia

På 1000-talet lade Olav Haraldsson grunden till ett enat Norge. 1380 inleddes mer än fyra sekler av dansk-norsk union med styre från Köpenhamn. Danmark tvingades avstå Norge till Sverige 1814, och den svensk-norska unionen varade till 1905. Arbeiderpartiet inledde sitt långa regeringsinnehav 1935.

Modern historia

Norge var ockuperat av Nazityskland 1940 - 1945. Andra världskrigets svåra erfarenheter fick landet att överge neutralitetspolitiken och ansluta sig till Nato 1949. Frågan om medlemskap i EG (senare EU) blev dock kontroversiell och orsakade regeringskriser. I två folkomröstningar har det blivit nej till EU. Olja och gas har sedan 1970-talet förvandlat Norge från fiske- och småbrukarsamhälle till ett av världens rikaste länder på 2000-talet.

Aktuell politik

Stortingsvalet i september 2013 innebar regeringsskifte, då Høyre och Fremskrittspartiet bildade minoritetskoalition under ledning av Erna Solberg, Høyre. Den rödgröna regeringen röstades bort efter åtta år vid makten, trots att ekonomin klarat finanskrisen och Jens Stoltenberg hyllats för sitt ledarskap som statsminister efter de högerextrema terrordåden 2011.

Fakta - Aktuell politik

Officiellt namn Kongeriket Norge (bokmål)/ Kongeriket Noreg (nynorsk)/ Konungariket Norge
Statsskick monarki, enhetsstat
Statschef kung Harald V (1991–)
Regeringschef statsminister Erna Solberg (2013–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val Arbeiderpartiet 55, Høyre 48, Fremskrittspartiet 29, Kristelig Folkeparti 10, Senterpartiet 10, Venstre 9, Sosialistisk Venstreparti 7, Miljøpartiet De Grønne 1 (2013)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val Arbeiderpartiet 64, Fremskrittspartiet 41, Höyre 30, Sosialistisk Venstreparti 11, Senterpartiet 11, Kristelig Folkeparti 10, Venstre 2 (2009)
Valdeltagande 78 % i stortingsvalet 2013
Kommande val stortingsval i september 2017

Kalendarium

2005

 

September

Arbeiderpartiet vinner stortingsvalet med nära 33 procent av rösterna, en stark uppgång från 24 procent i föregående val. Socialistisk Venstreparti (SV) går tillbaka en del till knappt 9 procent medan Senterpartiet ökar något till 6,5 procent av rösterna. Tillsammans får de tre rödgröna partierna 87 stortingsmandat mot 82 för de borgerliga. Fremskrittspartiet blir Norges näst största parti med eget rekord på drygt 22 procent. Høyre och Kristelig folkeparti går kraftigt tillbaka till drygt 14 respektive knappt 7 procent, medan Liberala Venstre ökar till nära 6 procent.

Oktober

Arbeiderpartiets ledare Jens Stoltenberg bildar en rödgrön regering med sitt eget parti samt SV och Senterpartiet. Vänsterledaren Kristin Halvorsen blir finansminister.

2006

Mars

Fremskrittspartiet går starkt fram i opinionen och blir i en mätning största parti med 31,8 procent mot 27,1 procent för Arbeiderpartiet.

Maj

Fremskrittspartiet väljer Siv Jensen till ny partiledare efter Carl I Hagen, som lett partiet sedan 1978.

December

Norsk Hydros olje- och gasverksamhet slås samman med Statoil till världens största offshoreoperatör.

Utrikespolitik och försvar

Det nordiska samarbetet är en hörnsten i norsk utrikespolitik. Norge har även profilerat sig inom FN genom arbete för u-ländernas villkor och kamp för den globala miljön. Norska diplomater har gjort medlarinsatser i flera av världens konflikter, bland annat i Mellanöstern. Norge är medlem av Nato men står utanför EU.

Fakta - Utrikespolitik och försvar

Armén - antal man 9 350 (2015)
Flottan - antal man 4 500 (2015)
Flygvapnet - antal man 3 950 (2015)
Militärutgifternas andel av BNP - procent 1,5 (2015)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten - procent 4,2 (2012)

Ekonomi

Norge hör till de länder som har högst BNP per invånare. Norsk ekonomi ansågs också ha den bästa kreditvärdigheten efter den internationella finanskrisen 2008–2010. Ekonomin bygger ursprungligen på skogen och fisket men Norge är numera ett avancerat industriland, där näringslivet präglas av olje- och gasproduktionen. Det finns gott om vattenkraft och malmer, och den moderna tjänstesektorn är omfattande.

Fakta - Ekonomi

BNP per person - US dollar 74 735 (2015)
Total BNP - miljoner US dollar 500 103 (2014)
BNP-tillväxt - procent 1,6 (2015)
Jordbrukets andel av BNP - procent 1,7 (2014)
Industrins andel av BNP - procent 38,4 (2014)
Servicesektorns andel av BNP - procent 59,9 (2014)
Inflation - procent 3,0 (2016)
Statsskuldens andel av BNP - procent 27,9 (2015)
Valuta krone

Naturtillgångar & energi

Norge har bland annat järnmalm, stenkol (på Svalbard), bly, zink, aluminium och koppar. Men de ekonomiskt viktigaste naturtillgångarna finns under kontinentalsockeln med de största kända fyndigheterna av olja och naturgas i Europa. Norge tillhör världens tio största exportörer av olja.

Fakta - Naturtillgångar & energi

Energianvändning per person - kilo oljeekvivalenter 6 487 (2013)
Elkonsumtion per person - kilowattimmar, kWh 23658 (2012)
Utsläpp av koldioxid totalt - tusen ton 45 533 (2011)
Utsläpp av koldioxid per invånare - ton 9,19 (2011)

Jordbruk & fiske

Bergigt landskap och kallt klimat har gjort det svårt att bedriva lantbruk i Norge. Mindre än tre procent av landets yta är odlad. Norge var traditionellt småbrukens land med åkrar som klättrade uppför dalgångarnas sluttningar, men på senare decennier har lantbruken blivit större och färre.

Fakta - Jordbruk & fiske

Andel av landytan som används för jordbruk - procent 2,7 (2012)

Industri

Norge är högt industrialiserat med mångsidig tillverkning, men rikedomen på skog, fisk och vattenkraft har gett industrin en stark råvaruinriktning. Fjordar, berg och älvar har sporrat norsk ingenjörskonst i byggen av kraftverk, dammar, tunnlar och broar, liksom oljeutvinning lett till storskalig industriproduktion.

Utrikeshandel

Den norska befolkningen utgör en liten marknad och Norge exporterar nära hälften av de varor och tjänster som produceras i landet. Olja och gas svarade 2006 för två tredjedelar av exportvärdet och gav ett kraftigt överskott i handelsbalansen. Samtidigt är landet en av världens största exportörer av fisk.

Fakta - Utrikeshandel

Varuexport - miljoner US dollar 102 947 (2015)
Varuimport - miljoner US dollar 75 788 (2015)
Bytesbalans - miljoner US dollar 33 746 (2015)
Varuhandelns andel av BNP - procent 47,0 (2015)
Viktigaste exportvaror olja, naturgas, maskiner och transportutrustning, fisk och skaldjur
Största handelspartners Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederländerna, Frankrike

Arbetsmarknad

Norge har en hög facklig anslutning, i synnerhet bland arbetare. Landsorganisasjonen, LO, med 22 anslutna förbund (2012) har nära förbindelser med Arbeiderpartiet. Tjänstemännen är i mindre utsträckning organisationsanslutna. Viktigast på arbetsgivarsidan är Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Fakta - Arbetsmarknad

Arbetslöshet - procent 3,4 (2014)
Ungdomsarbetslöshet - procent 9,1 (2013)
Andel kvinnor av arbetsstyrkan - procent 47,4 (2013)

Sociala förhållanden

Norge hör till de länder som har högst materiell levnadsstandard i världen, och FN:s utvecklingsorgan UNDP har flera år rankat Norge som bästa land att leva i. Det norska sociala välfärdssystemet mäter sig väl med det svenska i fråga om sjukförsäkring, socialhjälp, barn- och äldreomsorg och arbetslöshetsstöd.

Fakta - Sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet - per 1000 födslar 2 (2013)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten - procent 100,0 (2012)
Andel av befolkningen som har tillgång till avlopp - procent 98,1 (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP - procent 9,7 (2014)
Offentliga utgifter för hälsovård per person - procent 9522,2 (2014)
Andel kvinnor i parlamentet - procent 39,6 (2014)

Seder och bruk

Det oljerika Norge har ett effektivt näringsliv, men norrmännen är i allmänhet öppna och lättsamma med avslappnade umgängesformer. Kärleken till den storslagna naturen är stark, och fjällturer och sport är viktiga inslag i livsstilen.

Kommunikationer

Den bergiga terrängen gör vägbyggen mycket kostsamma, men genom en aktiv regionalpolitik har Norge ändå skapat en väl fungerande infrastruktur. Vägtransporterna är dyra och tidskrävande, men trots fjällandskapet finns det järnväg från Oslo till Stavanger, Bergen, Trondheim och Bodø.

Turism

Den storslagna naturen gör Norge till ett mycket attraktivt turistland. Främst lockar fjordlandskapet på Vestlandet, Hurtigrutten, Gudbrandsdalen, bergsstaden Røros med sin gamla träbebyggelse liksom Nordkap.

Fakta - Turism

Antal utländska besökare per år 4 963 000 (2011)
Turistinkomster - miljoner US dollar 6 390 (2013)
Turistinkomsternas andel av exporten - procent 3,2 (2013)

Svalbard

Den norska ögruppen Svalbard utgörs av Spetsbergen, Björnön, Vitön med flera närliggande öar i Norra Ishavet. Området omfattar cirka 61 022 kvadratkilometer. Klimatet är arktiskt och mer än halva landytan på de bergiga öarna täcks av inlandsis. Medeltemperaturen är mellan –14°C vintertid och 6°C på sommaren. Drygt 2 000 norrmän bor i Longyearbyen och cirka 500 ryssar och ukrainare i Barentsburg.