Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Sociala förhållanden

Grekland har haft ett relativt väl utbyggt socialförsäkringssystem, men den djupa ekonomiska krisen sedan 2009 håller på att slå sönder systemet. Allt fler greker har de senaste åren sjunkit ned i djup fattigdom med allt mer begränsat stöd från samhället.

Till toppen av sidan

Dela |

Sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet - per 1000 födslar 4 (2012)
Andel HIV-smittade - procent 0,1 (2009)
Andel HIV-smittade bland unga kvinnor - procent 0,1 (2009)
Andel HIV-smittade bland unga män - procent 0,1 (2009)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP - procent 5,8 (2007)
Utgifter för hälsovård per person - US dollar 2 679 (2007)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten - procent 100,0 (2008)
Andel kvinnor i parlamentet - procent 21,0 (2013)
Post Värde
Andel kvinnor i parlamentet - (2013) procent 21,0
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten - (2008) procent 100,0
Utgifter för hälsovård per person - (2007) US dollar 2 679
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP - (2007) procent 5,8
Andel HIV-smittade bland unga män - (2009) procent 0,1
Andel HIV-smittade bland unga kvinnor - (2009) procent 0,1
Andel HIV-smittade - (2009) procent 0,1
Spädbarnsdödlighet - (2012) per 1000 födslar 4