Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Ekonomi

Bulgarien är det fattigaste av EU:s medlemsländer räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. Det var tidigare ett utpräglat jordbruksland men genomgick en snabb industrialisering under kommunisttiden, då jordbruket också kollektiviserades. Idag dominerar tjänstesektorn med främst turism och utrikeshandel.

Till toppen av sidan

Dela |

Ekonomi

BNP per person - US dollar 6 820 (2015)
Total BNP - miljoner US dollar 55 735 (2014)
BNP-tillväxt - procent 1,7 (2014)
Jordbrukets andel av BNP - procent 5,3 (2014)
Industrins andel av BNP - procent 28,4 (2014)
Servicesektorns andel av BNP - procent 66,4 (2014)
Inflation - procent -1,6 (2016)
Budgetöverskott/underskott i andel av BNP - procent -0,8 (2012)
Statsskuldens andel av BNP - procent 26,9 (2014)
Utlandsskuld - miljoner US dollar 38 614 (2013)
Valuta lev
Post Värde
Utlandsskuld - (2013) miljoner US dollar 38 614
Statsskuldens andel av BNP - (2014) procent 26,9
Budgetöverskott/underskott i andel av BNP - (2012) procent -0,8
Inflation - (2016) procent -1,6
Servicesektorns andel av BNP - (2014) procent 66,4
Industrins andel av BNP - (2014) procent 28,4
Jordbrukets andel av BNP - (2014) procent 5,3
BNP-tillväxt - (2014) procent 1,7
Total BNP - (2014) miljoner US dollar 55 735
BNP per person - (2015) US dollar 6 820