Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Ekonomi

Bulgarien är det fattigaste av EU:s medlemsländer räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. Det var tidigare ett utpräglat jordbruksland men genomgick en snabb industrialisering under kommunisttiden, då jordbruket också kollektiviserades. Idag dominerar tjänstesektorn med främst turism och utrikeshandel.

Till toppen av sidan

Dela |

Ekonomi

BNP per person - US dollar 7 713 (2014)
Total BNP - miljoner US dollar 50 972 (2012)
BNP-tillväxt - procent 1,7 (2014)
Jordbrukets andel av BNP - procent 5,5 (2013)
Industrins andel av BNP - procent 27,9 (2013)
Servicesektorns andel av BNP - procent 66,6 (2013)
Inflation - procent 3,0 (2013)
Budgetunderskottets (resp överskottets) andel av BNP - procent -0,1 (2009)
Utlandsskuld - miljoner US dollar 36 959 (2009)
Valuta lev
Post Värde
Utlandsskuld - (2009) miljoner US dollar 36 959
Budgetunderskottets (resp överskottets) andel av BNP - (2009) procent -0,1
Inflation - (2013) procent 3,0
Servicesektorns andel av BNP - (2013) procent 66,6
Industrins andel av BNP - (2013) procent 27,9
Jordbrukets andel av BNP - (2013) procent 5,5
BNP-tillväxt - (2014) procent 1,7
Total BNP - (2012) miljoner US dollar 50 972
BNP per person - (2014) US dollar 7 713