Syrien

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Syrien

Geografi

Syrien, vars gränser stakats ut av tidigare kolonialmakter, ligger i östra Medelhavsområdet och domineras av öken, stäpp och berg. Längst i väster har ganska god nederbörd skapat bördiga jordar, medan möjligheten att bedriva jordbruk i de ökenartade områdena i öster är helt beroende av vattnet från floden Eufrat. Till ytan är Syrien något större än Götaland och Svealand tillsammans.

Fakta - Geografi

Yta - km2 185 180 (2015) 1
Tid svensk +1 timme
Högsta berg Jabal al-Shaykh (eller Hermon 2 814 m ö h)
Viktiga floder Eufrat med bifloder, Orontes (al-Asi)
Största sjö Assadsjön (konstgjord)
Angränsande land/länder Irak, Jordanien, Israel, Libanon, Turkiet
Huvudstad med antal invånare Damaskus 2,6 miljoner (uppskattning 2010)
Övriga större städer Aleppo 1,7 miljoner, Homs 890 000, Hama 546 000, Latakia 371 000 (uppskattning 2010)
  1. inklusive Golan

Klimat

Vid kusten är klimatet fuktigt med varma somrar och milda regniga vintrar, medan det blir allt torrare inåt landet.

Fakta - Klimat

Medelnederbörd/år Damaskus 217 mm, kusten 1000 mm, öknen 100 mm
Medeltemperatur/dygn Damaskus 7 °C (jan), 27 °C (aug)

Befolkning och språk

Före inbördeskriget var Syrien ett av Mellanösterns mest tättbefolkade länder, men befolkningen var ojämnt fördelad. Flest människor levde längs kusten i väster samt kring storstäderna Damaskus i söder och Aleppo i norr.

På grund av kriget har 4,9 miljoner syrier flytt till grannländerna samtidigt som 6,6 miljoner befinner sig på flykt inom landet.

Majoriteten av syrierna är araber och de flesta av dem är sunnimuslimer. Sedan 1960-talet har landet styrts av den alawitiska minoriteten som tillämpar sin egen form av islam.

Fakta - Befolkning och språk

Antal invånare 18 502 413 (2015)
Antal invånare per kvadratkilometer 127 (2014)
Nativitet/födelsetal - per 1000 invånare 23 (2014)
Mortalitet/dödstal - per 1000 invånare 6 (2014)
Befolkningstillväxt - procent 2,0 (2014)
Fertilitetsgrad - antal födda barn per kvinna 3,0 (2013)
Andel invånare i städerna - procent 57,7 (2015)
Andel kvinnor - procent 49,1 (2014)
Förväntad livslängd - år 70 (2014)
Förväntad livslängd för kvinnor - år 76 (2014)
Förväntad livslängd för män - år 64 (2014)
Folkgrupper araber 90 %, kurder 9 % samt mindre grupper av armenier, tjerkesser, turkmener, druser m fl 1
Språk arabiska är officiellt språk; kurdiska, turkiska, armeniska m fl är minoritetsspråk; i tre byar talas arameiska
  1. uppgifterna avser situationen före det inbördeskrig som bröt ut 2011

Religion

Trots att Syrien är starkt dominerat av islam är landet officiellt sekulärt. Däremot måste statschefen enligt författningen vara muslim. De flesta av invånarna bekänner sig till islams huvudinriktning sunni, men president Bashar al-Assad och många inom det styrande skiktet är alawiter. De tillämpar en variant av shiaislam och ses som kättare av sunniterna.

Utbildning

Syrien hade före kriget ett mer utbyggt utbildningssystem än såväl de flesta låginkomstländer som andra arabländer. Läs- och skrivkunnigheten är jämförelsevis hög. Vid sidan av de vanliga skolorna fanns också islamiska skolor, både statliga och privata. Inbördeskriget som pågått sedan 2011 har dock raserat delar av skolväsendet. Situationen är värst i de oppositionskontrollerade delarna av Syrien, där skolväsendet ofta slutat fungera och många människor är på flykt.

Fakta - Utbildning

Andel barn som börjar grundskolan - procent 61,8 (2013)
Antal elever per lärare i grundskolan 25 (2002)
Läs- och skrivkunnighet - procent 85,1 (2012)
Läs- och skrivkunnighet kvinnor - procent 79,2 (2012)
Läs och skrivkunnighet män - procent 90,8 (2012)
Läs- och skrivkunnighet bland unga - procent 95,6 (2012)
Utbildsningskostnadernas andel av BNP - procent 5,1 (2009)
Utbildningskostnadernas andel av statsbudgeten - procent 19,2 (2009)

Kultur

Syrien har rika kulturella traditioner ända sedan antik tid, men under inbördeskriget sedan 2011 har många antika och medeltida byggnader blivit svårt skadade. Under Baathpartiets styre har de flesta kulturyttringar hämmats av censur och exempelvis kurdernas folkliga traditioner var förbjudna fram till 2011. Många betydande författare, konstnärer och artister har levt i exil, medan andra har stöttat regeringen eller anpassat sig till det rådande läget.

Massmedier

Den syriska regeringen eller personer lojala mot presidentfamiljen äger och kontrollerar nästan alla massmedier på regeringskontrollerat område. Trots att författningen stadgar yttrande- och pressfrihet förekommer censur av främst arabiskspråkiga medier. Många journalister utövar också självcensur.

Fakta - Massmedier

Pressfrihetsindex 77 (2015)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare 71 (2014)
Antal internetanvändare per hundra invånare 28 (2014)

Politiskt system

Den syriska staten leds sedan 1970-talet av familjen Assad. Presidenten har nästan obegränsad makt och medborgarna har ingen möjlighet att rösta bort regimen, trots att allmänna val hålls regelbundet. Sedan våren 2011 pågår ett uppror mot Assadfamiljens regering, vilket numera tagit formen av ett inbördeskrig där religiösa och etniska grupper strider mot varandra. Stora delar av landet har därför hamnat utanför regeringens kontroll och styrs av olika oppositionsgrupper.

Fakta - Politiskt system

Officiellt namn al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya/Syriska arabiska republiken
Statsskick republik, enhetsstat
Statschef president Bashar al-Assad (2000–)
Regeringschef premiärminister Imad Khamis (2016–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val Koalitionen för nationell enhet (Baathpartiet med stödpartier) 200, övriga partier och oberoende kandidater 50 (2016) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val Nationella progressiva fronten (Baathpartiet med stödpartier) 184 (varav Baathpartiet tog 162), övriga partier 7, oberoende kandidater 59 (2012)
Valdeltagande drygt 51 % i parlamentsvalet 2012; 73 % i presidentvalet 2014
Kommande val parlamentsval 2016
  1. valet kunde bara genomföras i de regeringskontrolerade delarna av landet

Äldre historia

Många olika folk och civilisationer har passerat genom det område som idag är Syrien, inklusive assyrier, babylonier och romare. Den muslimska erövringen på 600-talet e Kr förde med sig det arabiska språket och blev startpunkten för det Syrien vi känner idag. På 700-talet var Damaskus säte för det umajadiska kalifatet, ett av sin tids mäktigaste imperier. Från 1500-talet styrdes Syrien som en del av Osmanska riket. Det var först när Frankrike intog området efter första världskriget som dagens gränser drogs.

Modern historia

Syrien var en svag stat från självständigheten 1946 fram till Hafiz al-Assads maktövertagande år 1970. Assad upprättade en diktatur där han styrde som enväldig president genom Baathpartiet och säkerhetstjänster. Att Assad och hans närmaste tillhörde den alawitiska minoriteten blev en källa till spänningar. Utrikespolitiskt engagerade han sig i att stärka Syriens försvar och regionala maktställning, utkämpade krig mot Israel och försökte vinna inflytande över grannländerna, särskilt Libanon. Efter Hafiz al-Assads död år 2000 tillträdde hans son Bashar al-Assad. Denne genomförde vissa ekonomiska reformer men lät det politiska systemet bestå i stort sett oförändrat.

Aktuell politik

Syrien har i decennier styrts som en diktatur av familjen Assad. Förhoppningar om att den relativt unge Bashar Assad, som efterträdde sin far som president år 2000, skulle leda landet i demokratisk riktning infriades aldrig. Under inspiration av det pågående demokratiupproret i Nordafrika våren 2011 började många syrier demonstrera för reformer. Regimen svarade med våld, och under sommaren började även oppositionen att beväpna sig. När våldet trappades upp utvecklades situationen till ett inbördeskrig som ännu pågår. 

Minst 290 000 människor har mist livet under kriget och många miljoner syrier befinner sig på flykt både inom och utanför landet. Utländska stater och grupper har blandat sig i striderna och än så länge har alla fredsförsök gått om intet.

Fakta - Aktuell politik

Officiellt namn al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya/Syriska arabiska republiken
Statsskick republik, enhetsstat
Statschef president Bashar al-Assad (2000–)
Regeringschef premiärminister Imad Khamis (2016–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val Koalitionen för nationell enhet (Baathpartiet med stödpartier) 200, övriga partier och oberoende kandidater 50 (2016) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val Nationella progressiva fronten (Baathpartiet med stödpartier) 184 (varav Baathpartiet tog 162), övriga partier 7, oberoende kandidater 59 (2012)
Valdeltagande drygt 51 % i parlamentsvalet 2012; 73 % i presidentvalet 2014
Kommande val parlamentsval 2016
  1. valet kunde bara genomföras i de regeringskontrolerade delarna av landet

Kalendarium 2005–2010

2005

Februari

Libanons förre premiärminister Rafiq al-Hariri mördas i Beirut. Världens misstankar riktas snabbt mot syriska staten och säkerhetstjänsten.

April

President Bashar al-Assad viker sig för internationella påtryckningar och kallar hem de cirka 15 000 syriska soldaterna och underrättelseagenterna från Libanon.

Maj

Omkring 1 200 misstänkta militanta islamister uppges ha gripits vid irakiska gränsen efter att ha försökt ta sig in i grannlandet från Syrien. USA har krävt syriska åtgärder mot infiltrationen i Irak.

Ryssland avskriver större delen av Syriens skuld till landet på 13 miljarder US dollar.

Juni

Baathpartiet håller kongress. Undantagslagarna lättas något men inga andra politiska reformer utlovas. Vicepresident Abdul Halim Khaddam avgår. Han lämnar landet och anklagar president Assad för inblandning i mordet på al-Hariri.

Juli

Kalendarium 2011–2014

2011

Mars

De folkliga protesterna mot auktoritära regimer som spridit sig som en löpeld över arabvärlden i början av 2011 leder till demonstrationer även i Syrien. Ett hundratal regimkritiker i Damaskus demonstrerar och kräver demokratiska reformer, ett slut på den nästan fem decennier långa undantagstillståndet och frigivning av politiska fångar. Även på andra håll i landet förekommer protester och många demonstrerar även mot hårda ekonomiska villkor och arbetslöshet. Några av regimkritikerna grips.

I staden Daraa dödas minst ett tjugotal demonstranter av säkerhetsstyrkor. Regeringen meddelar kort därefter att den ska undersöka möjligheterna att häva undantagstillståndet. President al-Assad lovar också att de ansvariga för dödandet av demonstranter ska ställas till svars samt att alla som gripits ska släppas. Trots presidentens utspel organiseras nya demonstrationer i flera städer, nu även som ett sätt att visa sympati för de aktivister som förlorat livet.

I slutet av månaden avgår regeringen som ytterligare ett sätt att försöka lugna de upprörda känslorna. President al-Assad håller också ett tal i parlamentet, där han pekar ut fiender i omvärlden som ansvariga för den senaste tidens protester, samtidigt som han utlovar reformer. I Damaskus demonstrerar tusentals människor för att visa sitt stöd för presidenten.

April

I Douma, en förort till Damaskus, dödas minst 15 människor den 1 april i samband med regimkritiska protester.

Den 3 april utser president Assad den förre jordbruksministern Adel Safar till ny premiärminister.

Fakta - Kalendarium 2011–2014

Officiellt namn al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya/Syriska arabiska republiken
Statsskick republik, enhetsstat
Statschef president Bashar al-Assad (2000–)
Regeringschef premiärminister Imad Khamis (2016–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val Koalitionen för nationell enhet (Baathpartiet med stödpartier) 200, övriga partier och oberoende kandidater 50 (2016) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val Nationella progressiva fronten (Baathpartiet med stödpartier) 184 (varav Baathpartiet tog 162), övriga partier 7, oberoende kandidater 59 (2012)
Valdeltagande drygt 51 % i parlamentsvalet 2012; 73 % i presidentvalet 2014
Kommande val parlamentsval 2016
  1. valet kunde bara genomföras i de regeringskontrolerade delarna av landet

Kalendarium 2015-

2015

Januari

Hadi al-Bahra avgår som ledare för den väststödda oppositionsalliansen SNC. Till ny ledare väljs Khaled Khoja, läkare och affärsman från Damaskus. Khoja anses vara mer oberoende än al-Bahra i förhållande till de länder som stöder alliansen. Al-Bahra har bedömts stå Saudiarabien nära. Genom valet av Khoja hoppas SNC stärka sin ställning bland dem som bekämpar Assad-regimen inne i Syrien. SNC har av rebellerna på marken anklagats för att vara verklighetsfrämmande.

Det internationella övervakningsorganet för kemiska vapen, OPCW, uppger att minst 13 personer har dödats vid klorgasattacker mot tre byar i Syrien under perioden april till augusti 2014. OPCW anger inte vilken sida som ska ha utfört attackerna, men enligt rapporten ska vittnen ha hört helikopterljud när bomber släpptes och klorgasen började spridas. Bara regeringssidan förmodas ha tillgång till helikoptrar.

Den tyska tidningen der Spiegel citerar anonyma underrättelsekällor som uppger att den syriska regeringen med hjälp av Iran och Nordkorea bygger en underjordisk kärnanläggning nära staden Qusayr i västra Syrien. Syftet skulle vara att utveckla kärnvapen. Uppgifterna förnekas av regeringen.

Det amerikanska militärhögkvarteret Pentagon meddelar att närmare tusen amerikanska soldater ska skickas till Mellanöstern för att träna syriska rebeller att stå emot IS. Träningen ska äga rum i Saudiarabien, Qatar och Turkiet.

Utrikespolitik och försvar

Syrien har länge haft konfliktfyllda relationer med omvärlden men Assadregimen har också skickligt utnyttjat Syriens inflytande i grannländerna, för att vinna stöd och ekonomiskt bistånd. Förhållandet till Libanon och konflikten med Israel präglade länge regeringens utrikespolitik. Sedan 2011 har fokus dock varit helt inriktad på att finna allierade i det pågående inbördeskriget. 

Fakta - Utrikespolitik och försvar

Armén - antal man 110 000 (2015)
Flottan - antal man 5 000 (2015)
Flygvapnet - antal man 16 500 (2015)
Militärutgifternas andel av BNP - procent 4,1 (2007)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten - procent 22,9 (2009)

Ekonomi

Syrien hade före det pågående inbördeskriget en relativt mångsidig ekonomi med ett välutvecklat jordbruk, goda naturtillgångar samt starka traditioner inom handel och affärsliv. Det ekonomiska systemet är en blandning av centralstyrd planekonomi av socialistisk modell och marknadsekonomi med privatägda företag. Försök att reformera ekonomin har hämmats av korruption och mäktiga intressen inom staten och militären. Sedan krigsutbrottet 2011 har Syriens ekonomi försämrats mycket kraftigt då landets två viktigaste inkomstkällor – oljeexport och turism – har sinat.

Fakta - Ekonomi

BNP per person - US dollar 2 080 (2007)
Total BNP - miljoner US dollar 40 405 (2007)
BNP-tillväxt - procent 5,7 (2007)
Jordbrukets andel av BNP - procent 17,9 (2007)
Industrins andel av BNP - procent 33,0 (2007)
Servicesektorns andel av BNP - procent 49,1 (2007)
Utlandsskuld - miljoner US dollar 3 528 (2015)
Valuta syriskt pund
Bistånd per invånare - US dollar 224 (2014)

Naturtillgångar och energi

Syriens viktigaste naturtillgångar är olja, naturgas och fosfat. Utvinning av marmor, gips och salt förekommer också. Dessutom finns mindre tillgångar av järnmalm, asfalt, koppar, uran, bauxit, magnesium, guld och silver.

Fakta - Naturtillgångar och energi

Energianvändning per person - kilo oljeekvivalenter 701 (2012)
Elkonsumtion per person - kilowattimmar, kWh 1169 (2012)
Utsläpp av koldioxid totalt - tusen ton 57 671 (2011)
Utsläpp av koldioxid per invånare - ton 2,63 (2011)

Jordbruk och fiske

Jordbruket har traditionellt sett utgjort den syriska ekonomins ryggrad, och regeringen har strävat efter att landet ska vara självförsörjande på de viktigaste grödorna. Bönder och lantarbetare var före det pågående inbördeskriget en av landets största yrkesgrupper.

Fakta - Jordbruk och fiske

Andel av landytan som används för jordbruk - procent 75,8 (2012)

Industri

Textilier, konstgödsel, cement, livsmedel, kemikalier – Syrien har haft en ganska bred industriproduktion men brist på kapital, krångliga lagar och otillförlitlig elförsörjning är några av de faktorer som redan före inbördeskriget hämmade landets industriella utveckling.

Utrikeshandel

Olja och petroleumprodukter har länge varit Syriens viktigaste exportvaror och svarade i mitten av 2000-talet för ungefär två tredjedelar av exportinkomsterna. I övrigt är det jordbruket som stått för de största exportinkomsterna i form av bomull, frukt och grönsaker. Krigsutbrottet 2011 har kraftigt minskat Syriens möjligheter att handla med omvärlden.

Fakta - Utrikeshandel

Varuexport - miljoner US dollar 12 273 (2010)
Varuimport - miljoner US dollar 15 876 (2010)
Bytesbalans - miljoner US dollar -367 (2010)
Varuhandelns andel av BNP - procent 64,8 (2007)
Viktigaste exportvaror olja, bomull, frukt, grönsaker 1
Största handelspartners Tyskland och andra EU-länder, Irak. Libanon, Turkiet, Saudiarabien, Kina 2
  1. före krigsutbrottet 2011
  2. före krigsutbrottet 2011

Arbetsmarknad

Före kriget var ungefär var femte syrier sysselsatt inom jordbruket, medan nästan en tredjedel av arbetskraften återfanns inom industrin, inklusive gruvor, elförsörjning och byggen. Den offentliga sektorn var också en stor arbetsgivare.

Arbetslösheten var redan före kriget hög, även om tillförlitliga siffror saknades. Många unga män har rekryterats in i väpnade grupper på rebell- eller regeringssidan under kriget.

Fakta - Arbetsmarknad

Arbetslöshet - procent 10,8 (2014)
Ungdomsarbetslöshet - procent 29,8 (2013)
Andel kvinnor av arbetsstyrkan - procent 15,2 (2013)

Sociala förhållanden

Så gott som alla syrier påverkas av kriget i sin vardag. Förutom det dagliga hotet om våld och död har ekonomin raserats i stort och många har fått svårt att klara sin försörjning. Det gäller särskilt de cirka 7,6 miljoner som befinner sig på flykt inom landet.

Fakta - Sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet - per 1000 födslar 12 (2013)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten - procent 90,1 (2012)
Andel av befolkningen som har tillgång till avlopp - procent 95,7 (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP - procent 3,3 (2014)
Offentliga utgifter för hälsovård per person - procent 66,5 (2014)
Andel kvinnor i parlamentet - procent 12,0 (2014)

Seder och bruk

Familjen har stor betydelse både privat och inom politiken. Landets ledare både inom regeringen och på oppositionssidan omger sig helst med personer de litar på, ofta hämtade ur den egna familjen eller släkten, och i nästa led från den egna hemtrakten, klanen (i de områden där sådana finns), eller religiösa grupperingen.

Kommunikationer

Före kriget hade Syrien stor betydelse som transitland för transporter av olika slag. Från länderna längre in på kontinenten löpte vägar, järnvägar och oljeledningar till hamnstäderna vid Medelhavskusten. Inbördeskriget har slagit sönder stora delar av detta kommunikationsnät. Ständiga strider har ägt rum för att få kontroll över huvudvägar och flygplatser som därmed skadats i varierande omfattning.

Turism

Syrien hade tidigare en stor potential som turistland, tack vare det rika kulturarvet och målmedvetna satsningar från regeringen på att öka turismen. Efter 2000 byggdes en rad nya hotell, bland annat omvandlades många kulturhistoriskt värdefulla privatbostäder i Damaskus och Aleppo till exklusiva hotell. De flesta besökarna kom från grannländerna men västturismen växte. Sedan 2011 är turismen till Syrien dock obefintlig på grund av det pågående inbördeskriget, som gjort det livsfarligt att resa till landet.

Fakta - Turism

Antal utländska besökare per år 5 070 000 (2011)
Turistinkomster - miljoner US dollar 1 816 (2011)
Turistinkomsternas andel av exporten - procent 32,2 (2010)