Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Utrikeshandel

Olja och petroleumprodukter har länge varit Syriens viktigaste exportvaror och svarade i mitten av 2000-talet för ungefär två tredjedelar av exportinkomsterna. I övrigt är det jordbruket som stått för de största exportinkomsterna i form av bomull, frukt och grönsaker. Krigsutbrottet 2011 har kraftigt minskat Syriens möjligheter att handla med omvärlden.

Från 1960-talet och decennierna efter skedde det viktigaste handelsutbytet med Sovjetunionen och andra öststater. En stor del av handeln med östblocket hade skett i form av byteshandel och när detta system bröt ihop i början av 1990-talet förlorade Syrien stora exportmarknader. Tomrummet fylldes efterhand av ökad handel med väst. I början av 2000-talet gick cirka 60 procent av exporten till Europa, samtidigt som omkring 20 procent av importen kom från EU-länder. EU var också den i särklass största köparen av syrisk olja. Senare under decenniet ökade exporten till länder som Irak och Turkiet.

Kriget och de handelssanktioner som många länder infört mot Bashar al-Assads regering har sedan 2011 allvarligt skadat Syriens utrikeshandel och ekonomi. USA har haft vissa ekonomiska sanktioner mot Syrien ända sedan 2004, vilka skärptes 2008. Sedan 2011 har ytterligare sanktioner införts mot flera ledande personer i regeringen och armén och mot företag och institutioner. EU, som tidigare var Syriens viktigaste handelspartner, införde också sanktioner under 2011, inklusive ett stopp för oljeimport. Mellan 2011 och 2013 föll EU:s varuimport från Syrien från 3.2 miljarder euro till 0.1 miljarder euro, medan exporten till Syrien föll från 3 miljarder euro till 0.8 miljarder euro. Syriens varuexport till USA, som aldrig varit särskilt betydande, sjönk från 429 miljoner dollar år 2010 till 10 miljoner dollar år 2014.

President Assad förklarade som svar på de västliga sanktionerna att Syrien istället kunde handla med länder som Ryssland, Kina, Iran och andra arabiska stater. De senaste åren har handeln med Iran ökat kraftigt. Den iranska regeringen har givit Assads regering lån och exportkrediter värda flera miljarder dollar och tecknat handelsavtal som varit mycket förmånliga för Syrien, för att på så vis stärka regeringssidan. Handelsavtal har också slutits med Irak. Detta har dock inte kunnat kompensera för handelsbortfallet med EU och för de skador kriget åsamkat den syriska ekonomin. Den totala varuexporten halverades 2011-2012 och sjönk med ytterligare 60 procent fram till 2013. Den syriska regeringen var tidigare oljeexportör men måste nu importera olja (se Naturtillgångar och energi) och detsamma gäller spannmål och mat.

Under kriget har den informella ekonomin växt kraftigt, med omfattande smuggling längs landets gränser och mellan olika områden i Syrien, vilka nu lyder under olika rebell- och milisgrupper.

Syrien har sedan 2010 observatörsstatus i Världshandelsorganisationen (WTO), men ett inträde är nu knappast aktuellt.

Till toppen av sidan

Dela |

Utrikeshandel

Varuexport - miljoner US dollar 12 273 (2010)
Varuimport - miljoner US dollar 15 876 (2010)
Bytesbalans - miljoner US dollar -367 (2010)
Handelsbalans - miljoner US dollar -3 603 (2010)
Varuhandelns andel av BNP - procent 76,5 (2007)
Viktigaste exportvaror olja, bomull, frukt, grönsaker 1
Största handelspartners Tyskland och andra EU-länder, Irak. Libanon, Turkiet, Saudiarabien, Kina 2
  1. före krigsutbrottet 2011
  2. före krigsutbrottet 2011
Post Värde
Varuhandelns andel av BNP - (2007) procent 76,5
Handelsbalans - (2010) miljoner US dollar -3 603
Bytesbalans - (2010) miljoner US dollar -367
Varuimport - (2010) miljoner US dollar 15 876
Varuexport - (2010) miljoner US dollar 12 273