Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Utbildning

Syrien hade före kriget ett mer utbyggt utbildningssystem än såväl de flesta låginkomstländer som andra arabländer. Läs- och skrivkunnigheten är jämförelsevis hög. Vid sidan av de vanliga skolorna fanns också islamiska skolor, både statliga och privata. Inbördeskriget som pågått sedan 2011 har dock raserat stora delar av skolväsendet. Situationen är värst i de oppositionskontrollerade delarna av Syrien, där skolväsendet ofta slutat fungera och många människor är på flykt.

Enligt den ordning som gällde före kriget, som fortfarande gäller i regeringskontrollerade områden, börjar barnen i den sexåriga grundskolan vid sex års ålder. Därpå följer en treårig, obligatorisk mellanskola och en treårig gymnasieskola som båda har teoretiska och praktiska linjer. Så gott som alla barn började tidigare i grundskolan, men bara omkring två tredjedelar av dem gick vidare till mellanskolan, trots det formella obligatoriet. Färre flickor än pojkar gick ut grundskolan. Klasserna var ofta stora, i genomsnitt 50 elever, och det rådde brist på kvalificerade lärare. De flesta skolor är statliga, men sedan 2001 finns även privata skolor vars verksamhet övervakas av staten. Detsamma gäller landets flera hundra koranskolor.

De statliga skolorna tar inte ut några avgifter, vilket dock universiteten gör.

Syrien har ett tiotal statliga universitet eller högskolor och ungefär lika många privata. Sedan 2002 finns också ett ”virtuellt universitet” där studenter kan studera på distans vid universitet i USA. Vidare finns tekniska yrkesskolor och jordbruksskolor. De flesta större universitet och högskolor ligger fortfarande i regeringens händer.

Kriget har kraftigt påverkat utbildningsväsendet. År 2014 rapporterade FN att nästan 40 procent av Syriens barn inte längre kunde gå i skolan och sedan dess har läget troligen förvärrats. I de rebellkontrollerade delarna av Syrien har olika oppositionsgrupper och lokala ledare försökt hålla undervisningsväsendet vid liv på olika sätt, men ofta hindrats av resursbrist, bombningar eller inbördesstrider, och av dålig och skadad infrastruktur. I vissa områden får lärare och skolpersonal fortfarande lön från regeringen, men undervisar nu enligt läroplaner som bestäms av den oppositionsgrupp som kontrollerar deras region. Religiösa lärda undervisar i Koranen och arabiska på många orter och vissa rebellgrupper har försökt införa egna islamiskt präglade läroplaner.

Palestinska flyktingbarn får undervisning på förskole- och grundskolenivå av FN-organet UNRWA. Väldigt många palestinska familjer har dock tvingats på flykt under kriget och skolorna har upplåtits som flyktingförläggningar.

FN och olika biståndsorgan bedriver också skolundervisning för flyktingar i Syriens grannländer och många flyktingbarn går i skolan i värdlandet.

 

Till toppen av sidan

Dela |

Utbildning

Andel barn som börjar grundskolan - procent 61,8 (2013)
Antal elever per lärare i grundskolan 25 (2002)
Läs- och skrivkunnighet - procent 85,1 (2012)
Läs- och skrivkunnighet kvinnor - procent 79,2 (2012)
Läs och skrivkunnighet män - procent 90,8 (2012)
Läs- och skrivkunnighet bland unga - procent 95,6 (2012)
Utbildningskostnadernas andel av BNP - procent 4,9 (2007)
Utbildningskostnadernas andel av statsbudgeten - procent 19,2 (2009)
Post Värde
Utbildningskostnadernas andel av statsbudgeten - (2009) procent 19,2
Utbildningskostnadernas andel av BNP - (2007) procent 4,9
Läs- och skrivkunnighet bland unga - (2012) procent 95,6
Läs och skrivkunnighet män - (2012) procent 90,8
Läs- och skrivkunnighet kvinnor - (2012) procent 79,2
Läs- och skrivkunnighet - (2012) procent 85,1
Antal elever per lärare i grundskolan - (2002) (ingen enhet) 25
Andel barn som börjar grundskolan - (2013) procent 61,8