Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Seder och bruk

Familjen har stor betydelse både privat och inom politiken. Landets ledare både inom regeringen och på oppositionssidan omger sig helst med personer de litar på, ofta hämtade ur den egna familjen eller släkten, och i nästa led från den egna hemtrakten, klanen (i de områden där sådana finns), eller religiösa grupperingen.

Vanligtvis umgås män och kvinnor separat, med undantag för särskilda familjesammankomster. Hälsningar tar ofta formen av en ritual, när man skakar hand länge under det att man förhör sig om den andres tillstånd, hur det är med hälsan, familjen, huset, boskapen etc. Ofta kramar man också om varandra och kyssar varandra på kinden. Särskilt artigt och vördnadsfullt är det att lägga höger hand mot hjärtat när man möter någon. Män generas inte av att promenera hand i hand med manliga vänner, däremot är fysisk kontakt offentligt mellan personer av olika kön ovanligt.

Hur strikt religiösa traditioner om exempelvis könsåtskillnad tillämpas varierar starkt från område till område och mellan olika samhällsgrupper. Vissa rebellgrupper styr enligt en strängt fundamentalistisk tolkning av Koranen och kräver exempelvis att kvinnor är beslöjade.

Det är inte självklart att en man kan hälsa på en kvinna genom att ta henne i handen, särskilt inte om hon tillhör en muslimsk familj. I moderna affärsmöten är det vanligt, men i privata sammanhang bör mannen vänta på att kvinnan sträcker ut handen, annars bara buga och tilltala henne.

Klädseln är ganska viktig. Det duger inte att som västerlänning "klä ner sig" för att visa sig avspänd och informell. Affärsmöten fordrar mörk kostym för män, och för kvinnor gäller i alla sammanhang kjol som räcker nedanför knäna och heltäckande ärmar. Även vid besök i syriska hem bör man klä sig snyggt och propert. Att ta med sig en present är alltid uppskattat, gärna något typiskt från det egna landet, dock naturligtvis inte alkohol till muslimska familjer.

Det är lämpligt att lära sig åtminstone några elementära artighetsfraser på arabiska. Religion kan vara en känslig fråga, inte minst sedan krigsutbrottet 2011, och det är lämpligt att visa respekt och diskretion. I moskéer kan man inte bära skor eller avslöjande klädsel. Militära och religiösa frågor var känsliga redan före kriget. Ta inte fotografier av något som kan ha den minsta militära anknytning. Fotografera inte beslöjade kvinnor utan uttryckligt tillstånd.

Det är i dagsläget mycket farligt att resa till Syrien och svenska utrikesdepartementet avråder från alla besök. Det är stor risk för våld, kidnappningar och attentat mot resande, särskilt i oppositionskontrollerade områden där många olika väpnade grupper rör sig, inklusive kriminella gäng och extremistgrupper som aktivt letar efter utländsk gisslan.

Resor till områden som kontrolleras av den syriska regeringen kräver visum, vilket kan vara svårt att få. Det är olagligt att resa in i Syrien för den som har en israelisk stämpel i passet.

De självstyrande kurdiska områdena i norra Syrien sköter nu själva sin gränsbevakning och för att kunna resa in där krävs tillstånd från deras ledning.

Helgdagar

De flesta syrier är muslimer och firar samma högtider som muslimer överallt. Årets viktigaste helg är id al-fitr, som avslutar fastemånaden ramadan. Firandet kan pågå i flera dagar men den första dagen är den viktigaste. Den kan jämföras med julafton i kristna länder, en utpräglad familjehögtid då man äter det godaste hushållet kan förmå och ger varandra presenter.

En viktig religiös helg är också id al-adha, offerhögtiden, som firas till minne av hur Abraham var villig att offra sin egen son för att visa sin vördnad för Gud men blev tillsagd av Gud att istället offra en bagge. Traditionellt har muslimer på denna dag offrat ett djur och skänkt en tredjedel av köttet till fattiga, en tredjedel till vänner och grannar och gjort en festmåltid åt den egna familjen av resten.

Id al-adha firas efter den traditionella pilgrimsvandringen till Mecka och Medina, cirka 70 dagar efter id al-fitr.

Bland de icke-religiösa helgerna i de regeringskontrollerade delarna av Syrien märks revolutionsdagen den 8 mars (firandet av Baathpartiets maktövertagande 1963), nationaldagen den 17 april (till minnet av fransmännens uttåg 1946) och martyrernas dag den 6 maj (till minnet av syriska nationalister som avrättades av turkarna 1916). I oppositionskontrollerade områden firas inte längre högtider som hänger samman med Baathpartiets eller Assadfamiljens styre.

 

Till toppen av sidan

Dela |