Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Jordbruk och fiske

Jordbruket har traditionellt sett utgjort den syriska ekonomins ryggrad, och regeringen har strävat efter att landet ska vara självförsörjande när det gäller de viktigaste grödorna. Bönder och lantarbetare var före det pågående inbördeskriget en av landets största yrkesgrupper.

På den vanligtvis bördiga jorden närmast kusten och i dalgången kring floden Orontes odlas i normala fall frukt, oliver, tobak och bomull. På högplatån från gränsen till Jordanien fram till Eufrats dalgång, som är det traditionellt viktigaste jordbruksområdet, är spannmål huvudgröda. I al-Jazira, området mellan Eufrat och Tigris i nordöst, odlas bomull. Spannmål odlas nästan enbart för inhemskt bruk, medan bomull, frukt och grönsaker har varit viktiga exportgrödor.

Stora delar av Syrien lämpar sig för boskapsuppfödning. Beduinernas fårskötsel dominerar. Uppfödningen av nötdjur är koncentrerad till konstbevattnade områden. Sedan 2005 bedöms boskapsstammen ha minskat med minst 80 procent på grund av torka.

Större delen av marken är privatägd, men staten styr marknaden genom subventioner samt regleringar av priser och försäljning. De priser som sätts på till exempel spannmål och sockerbetor ligger ofta över världsmarknadspriset. Bevattningssystemen byggdes ut kraftigt i början av 1990-talet men det räckte inte för att trygga avkastningen från jordbruket. Bara 20–30 procent av jordbruksmarken har konstbevattning och läckande ledningar innebär också att mycket vatten går till spillo. Regeringen har inlett flera projekt för att kunna öka den konstbevattnade arealen, men kriget har hindrat dessa planer. Under åren 2006–2010 led Syrien av svår torka särskilt i landets nordöstra delar, som tvingade hundratusentals människor att lämna sina åkrar och flytta till andra delar av landet. Torkan berodde på regnbrist men också på offentlig misshushållning med vattenresurserna (läs mer om vattenbristen i Naturtillgångar och energi).

Under kriget har många jordbruk förstörts av stridshandlingarna, många bönder drivits på flykt och konstbevattningssystem fallit sönder eller förstörts. Före kriget hade Syrien byggt upp en vetereserv som skulle kunna räcka i ett år, men den har tagit slut eller erövrats av rebeller, skingrats eller sålts vidare. Spannmålsbrist och stigande brödpriser är ett stort problem även i oppositionskontrollerade områden.

Visst fiske förekommer längs kusten med Tartus som viktigaste hamn samt i Eufrat med bifloder.

 

Till toppen av sidan

Dela |

Jordbruk och fiske

Andel av landytan som används för jordbruk - procent 75,8 (2012)
Post Värde
Andel av landytan som används för jordbruk - (2012) procent 75,8