Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Industri

Textilier, konstgödsel, cement, livsmedel, kemikalier – Syrien har haft en ganska bred industriproduktion men brist på kapital, krångliga lagar och otillförlitlig elförsörjning är några av de faktorer som redan före inbördeskriget hämmade landets industriella utveckling.

Efter ett uppsving direkt efter självständigheten växte industrisektorn inklusive gruvnäring och byggindustri stadigt. År 1971 var industrins andel av bruttonationalprodukten (BNP) för första gången lika stor som jordbrukets. Industriproduktionen ökade även i början av 1980-talet, framför allt inom gruvnäringen, men i början av 1990-talet stagnerade produktionen, delvis till följd av att regeringen på grund av brist på valuta måste strypa importen av reservdelar och råvaror. Korruption och misskötsel inom de statliga industrierna påverkade också produktionen negativt.

En ny investeringslag 1991, som gav skattelättnader och ökade möjligheter för privata företag, ledde till att produktionen så småningom ökade på nytt. Nya reformer 2000 syftade till att öka de privata investeringarna ytterligare, men korruptionen och bristen på kapital hämmade en fortsatt utbyggnad.

Syrisk industri dominerades fortfarande av storskaliga statliga bolag, men privata företag spelade en allt viktigare viktig roll för tillverkning av till exempel textilier, glas, livsmedel och sammansättning av traktorer och bilar, kylskåp och TV-apparater. Tyngdpunkten i industripolitiken har legat på att utveckla industrier som bygger på landets egna naturtillgångar och egna råvaror. Vid staden Homs finns industrier som framställer gödsel av fosfat. Syrien har även sockerraffinaderier, cementindustrier och stålverk.

Det inbördeskrig som utbröt 2011 har dock lett till omfattande förstörelse inom industrisektorn och till att handelssanktioner införts från USA, EU och arabvärlden. Många fabriker har därför tvingats stänga på grund av sjunkande efterfrågan, svårigheter att skaffa råvaror, eller för att de bombats, plundrats eller tagits över av någon av de stridande parterna.

 

Till toppen av sidan

Dela |