Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Arbetsmarknad

Före kriget var ungefär var femte syrier sysselsatt inom jordbruket, medan nästan en tredjedel av arbetskraften återfanns inom industrin, inklusive gruvor, elförsörjning och byggen. Den offentliga sektorn var också en stor arbetsgivare.

Enligt siffror från Världsbanken år 2013 förvärvsarbetade 73 procent av alla män över 15 år i Syrien, medan detsamma gällde knappt 14 procent av kvinnorna. Lönerna var ofta låga och många syrier tvingades ha flera arbeten för att kunna försörja sig. 2000-talets ekonomiska liberalisering (se Ekonomi) ökade löneklyftorna.

Enligt lagen får barn under tolv år inte arbeta, men enligt FN:s barnfond Unicef lönearbetade före kriget cirka 4 procent av barnen mellan 5 och 14 år för att dryga ut familjens låga inkomster. Barnarbete har av allt att döma blivit mycket vanligare sedan krigsutbrottet 2011 och är vanligt även bland flyktingfamiljer i Syriens grannländer, särskilt Libanon.

Arbetslösheten var redan före kriget hög, även om tillförlitliga siffror saknades. Många unga män har rekryterats in i väpnade grupper på rebell- eller regeringssidan under kriget.

Före kriget var det vanligt att syrier reste utomlands för att försörja sig som gästarbetare i de arabiska länderna vid Persiska viken eller i Libanon, som alltid haft en stor syrisk arbetsreserv.

I regeringskontrollerade delar av Syrien finns Allmänna arbetarfackliga unionen (på engelska förkortat till GFTU), en facklig landsorganisation knuten till det styrande Baathpartiet och flera liknande enskilda yrkesförbund som alla på ett eller annat sätt kontrolleras av regeringen. Oppositionen har lanserat fria fackliga organisationer, men dessa har ingen större praktisk betydelse.

 

Till toppen av sidan

Dela |

Arbetsmarknad

Arbetslöshet - procent 10,8 (2014)
Ungdomsarbetslöshet - procent 29,8 (2013)
Andel kvinnor av arbetsstyrkan - procent 15,2 (2013)
Post Värde
Andel kvinnor av arbetsstyrkan - (2013) procent 15,2
Ungdomsarbetslöshet - (2013) procent 29,8
Arbetslöshet - (2014) procent 10,8