Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Ekonomi

Kenya är Östafrikas största ekonomi och utgör ett centrum för finans, IT-teknik och transporter i regionen. Industrisektorn är betydligt större och mer varierad än i grannländerna. Turismen är en viktig näringsgren. Tillväxten hålls till en del tillbaka av utbredd korruption och beroende av export av råvaror med pressade världsmarknadspriser. Jordbruket utgör fortfarande en stomme i ekonomin.

Till toppen av sidan

Dela |

Ekonomi

BNP per person - US dollar 1 358 (2014)
Total BNP - miljoner US dollar 60 937 (2014)
BNP-tillväxt - procent 5,3 (2014)
Jordbrukets andel av BNP - procent 30,3 (2014)
Industrins andel av BNP - procent 19,4 (2014)
Servicesektorns andel av BNP - procent 50,4 (2014)
Inflation - procent 5,0 (2014)
Budgetöverskott/underskott i andel av BNP - procent -3,8 (2012)
Statsskuldens andel av BNP - procent 48,6 (2014)
Utlandsskuld - miljoner US dollar 9 647 (2013)
Valuta kenyansk schilling
Varuexport - miljoner US dollar 6 165 (2012)
Bistånd per invånare - procent 73,0 (2013)
Post Värde
Bistånd per invånare - (2013) procent 73,0
Varuexport - (2012) miljoner US dollar 6 165
Utlandsskuld - (2013) miljoner US dollar 9 647
Statsskuldens andel av BNP - (2014) procent 48,6
Budgetöverskott/underskott i andel av BNP - (2012) procent -3,8
Inflation - (2014) procent 5,0
Servicesektorns andel av BNP - (2014) procent 50,4
Industrins andel av BNP - (2014) procent 19,4
Jordbrukets andel av BNP - (2014) procent 30,3
BNP-tillväxt - (2014) procent 5,3
Total BNP - (2014) miljoner US dollar 60 937
BNP per person - (2014) US dollar 1 358