Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Nordirland

Den senaste våldsvågen i Nordirland blossade upp i slutet av 1960-talet, men konfliktens rötter är flera hundra år gamla. Även om man talar om motsättningar mellan protestanter och katoliker handlar det inte om religiösa motsättningar, utan om en konflikt som har politiska, sociala och ekonomiska orsaker.

1922 delades den irländska ön; i söder bildades fristaten Irland, medan den nordöstra delen förblev brittisk. Provinsen Nordirland styrdes fram till 1972 av en protestantisk majoritet som diskriminerade den katolska befolkningen. När en fredlig medborgarrättsrörelse i slutet av 1960-talet började kräva lika rättigheter för katoliker möttes deras krav av våld från protestanter som såg sin maktställning hotad.

Detta utlöste en våldsspiral där Irländska republikanska armén (IRA), som slogs för ett enat Irland, och protestantiska halvmilitära grupper, som ville behålla banden till Storbritannien, gjorde sig skyldiga till blodiga attentat. Den brittiska armén, som skickats till provinsen 1969, blev ytterligare en part i konflikten. 1966–2010 dödades cirka 3 700 människor i Nordirland.

1998 slöts ett fredsavtal som också gav Nordirland ett begränsat självstyre. Avtalet löste inte alla problem och fredsprocessen har varit kantad av kriser. Från 1999 och de kommande åren fungerade själstyret bara periodvis och 2002 återtog regeringen i London kontrollen över provinsen på obestämd tid. Först flera år senare kunde dödläget brytas sedan IRA lagt ner sina vapen. En ny provinsregering tillträdde i maj 2007.

Till toppen av sidan