Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Indonesien

Under det senaste årtiondet har Indonesien gått från militärdominerat, auktoritärt styre under Suhartoregimen (1965-1998) till demokrati med flerpartisystem. Processen har dock kantats av svåra kriser och konflikter, och demokratin är fortfarande under utveckling. Även om militären har fråntagits sin formella makt utövar den ännu ett politiskt och ekonomiskt inflytande.

När president Suharto tvingades avgå 1998 intensifierades en rad regionala konflikter, bland annat i Östtimor, Aceh, Papua, Sulawesi och Moluckerna. I försöken att återta en del av makten utnyttjade militären oroshärdarna genom att agera bakom kulisserna i syfte att skada demokratin.

Medan den indonesiska ockupationen av Östtimor upphörde 1999 och ett fredsavtal ledde till lugn i Aceh 2005 är konflikten i Papua fortfarande olöst. På Sulawesi och Moluckerna råder vapenvila men sporadiskt våld utbryter ibland. Ingen av konflikterna hotar dock längre att splittra landet.

Sedan 2002 har istället islamistisk terrorism utgjort ett allvarligare säkerhetshot. Extrema islamistgrupper har utfört en rad terrordåd mot kristna eller så kallade västerländska intressen. Deras kamp för en islamistisk stat har dock bekämpats framgångsrikt av myndigheterna. Risken för stora terroristattentat, likt Balidåden 2002, bedöms i dag som liten, även om den inte kan uteslutas.

Till toppen av sidan