Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Cypern

Efter århundraden av motsättningar har Grekland och Turkiet börjat försona sig med varandra. Därmed minskar också spänningarna på Cypern. Men öns två folkgrupper lever ännu åtskilda från varandra.

Cypern är fortfarande uppdelat mellan grekcyprioterna i söder och turkcyprioterna i norr, och gränsen mellan dem övervakas av FN. De båda folkgrupperna har var sin president och var sin regering. Det är dock bara grekcyprioternas regering som är internationellt erkänd – fast inte av Turkiet. Norra Cyperns status är oklar, och i norr finns den turkiska invasionsarmén kvar från kriget 1974.

För de flesta cyprioter var det en lättnad då gränsövergångar öppnades mellan öns två delar 2003, efter att de varit stängda i nästan trettio år. 2004 fick grek- och turkcyprioterna, var för sig, rösta ja eller nej till en FN-plan för hur Cyperns två delar skulle återförenas. Tvärtemot vad många trott röstade turkcyprioterna ja men grekcyprioterna nej. Därmed föll planen. EU:s ledare hade varit så säkra på att planen skulle antas att de redan lovat Cypern medlemskap; i verkligheten släppte EU nu enbart in den grekcypriotiska regeringen.

2008 väcktes åter ett hopp om en öppning i Cypernfrågan, åtminstone på lång sikt. Det året fick grekcyprioterna en ny president som föreföll mer beredd än sin föregångare att förhandla med turkcyprioterna. De förhoppningarna kom dock på skam, men efter presidentbyten på båda sidor av ön tog fredssamtalen rejäl fart 2015 och utsikterna till en återförening såg bättre ut än på över 40 år. Ändå strandade förhandlingarna, åtminstone tillfälligt, i november 2016.

Till toppen av sidan

Cypern

Grekland

Turkiet