Landguiden - Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet

  1. Logga in
  2.  
  3.  
  4. Avbryt
  5. Glömt lösenord? Skapa en inloggning

Konflikter

Konflikt Afghanistan 
Här har vi samlat texter om drygt tjugo konflikter. Hit räknar vi både sådana konflikter där stridshandlingar pågår och konflikter där parterna har låtit vapnen vila ett antal år men där de grundläggande stridsfrågorna ännu inte är lösta, till exempel Cypernfrågan. Vi tar bara upp konflikter som utspelat sig under många år. Information om vissa nya, pågående konflikter, till exempel konflikten i Syrien, finns under respektive land i avdelningen Länder och områden i menyraden ovan. 

De flesta av de konflikter som pågår runt om i världen är inbördeskrig, det vill säga de utspelar sig mellan ett lands regering och en eller flera inhemska grupper som tagit till vapen för att hävda sina intressen, som ETAs väpnade kamp i Baskien och separatisternas uppror i Tjetjenien.

Andra konflikter inbegriper två eller flera stater, t ex konflikten mellan Nord- och Sydkorea. Det finns också exempel på konflikter inom ett land som spiller över gränserna och leder till att andra stater blandar sig i leken. Inbördeskrigen i Västafrika på 1990-talet (Liberia-Sierra Leone) är ett exempel och kriget i Kongo-Kinshasa ett annat.